We kunnen inmiddels spreken van een traditie als het om het afsluiten op de zondag van het meerdaagse evenement Dorpsfeest Hoogland gaat, daarom zetten we, brutaal als we zijn, deze datum vast in potlood in de agenda.

Kom ook naar dit gratis toegankelijke enorm gezellige evenement!